วิทยากรให้ความรู้สตรีตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ได้รับเชิญจากสตรีตำบลทุ่งกว๋าวเป็นวิทยากรให้ความรู้สตรีในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลทุ่งกว๋าว

 

(Visited 73 times, 1 visits today)