ประชุมกลุ่มOTOPอำเภอเมืองปาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมนางสาวภัทธิญา สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่งานOTOP ประชุมกลุ่มOTOPอำเภอเมืองปาน เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด

(Visited 37 times, 1 visits today)