รับสมัครสมาชิก กอช.บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมนายเชาว์ชนะ เตรียมแรง พัฒนากรตำบลแจ้ซ้อน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อชี้แจงเรื่องการออมสร้างวินัยการออมให้แก่ตนเองและครอบครัว และรับสมัครสมาชิก กอช.

(Visited 37 times, 1 visits today)