เตรียมความพร้อมกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน พร้อมนางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น บ้านแม่กองปิน หมู่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน เป็นหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำปาง ส่งเข้าคัดสรรกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 32 times, 1 visits today)