ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน  ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการบุกรุก ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติระดับพื้นที่อำเภอเมืองปาน ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 26 times, 1 visits today)