อำเภอยิ้มประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมส่วนราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลเมืองปาน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สำนักงาน ปภ.สาขาวังเหนือ สถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน ออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้ แนะนำ ช่วยเหลือราษฎร พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ บ้านใหม่พัฒนาพัฒนา ม.8 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน และลงพื้นที่ติดตามโครงการ “ลำปางปันสุข” ซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 1 รายนายคำ แมะแซะ บ้านใหม่พัฒนา พิการทางการมองเห็น

(Visited 33 times, 1 visits today)