ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ทวงคืนผืนป่า บ้านไร่ ม.4 ต.หัวเมือง

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ได้มอบหมายให้นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ทวงคืนผืนป่า บ้านไร่   ม.4 ต.หัวเมือง ตามโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา” กิจกรรม “1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน”

(Visited 49 times, 1 visits today)