กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสุกันยา   เชื้ออินต๊ะ อาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ การคัดกรองสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-6 การคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ และการคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านปลายนาหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 27 times, 1 visits today)