ส่งเสริมอาชีพดูแลครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ปี61

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมนางสาวภัทธิญา สดชื่น พัฒนากรตำบลเมืองปาน เยี่ยมดูแลครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ปี61 นางบุญทรัพย์ อนุ บ้านปางอ่าย หมู่ 5 ตำบลเมืองปาน สนันสนุนอาชีพให้ครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัว สัมมาชีพด้านการเพาะเห็ดมาให้ความรู้และส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครอบครัว

(Visited 19 times, 1 visits today)