ร่วมกิจกรรมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านแม่กองปิน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมนางสาวภัทธิญา สดชื่นพัฒนากรตำบลบ้านขอ  ร่วมกิจกรรมศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านแม่กองปิน หมู่ 6 ตำบลบ้านขอ ทำสัญญา  1 ครัวเรือน 1 สัญญา มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 3 ครัวเรือน

(Visited 55 times, 1 visits today)