ร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจักรสาน บ้านแม่แจ๋ม

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสาวภัทธิญา  สดชื่น พัฒนากร ร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจักรสาน บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ ตามโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี

(Visited 148 times, 1 visits today)