ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสุกันยา เชื้ออินต๊ะ อาสาพัฒนา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว (ศอชต.) เพื่อวางแผนในการส่งศูนย์ ศอชต.ทุ่งกว๋าวเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศูนย์ ศอชต.ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

(Visited 36 times, 1 visits today)