ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน เพื่อพิจารณาโครงการงบเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 18 times, 1 visits today)