ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาลำปาง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปานให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาลำปาง ที่จะเข้ามาศึกษาชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองปาน นักศึกษาจำนวน 87 คน แบ่งศึกษาในชุมชน 5 ตำบล โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปานให้การต้อนรับ

(Visited 35 times, 1 visits today)