ร่วมประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลา09.00น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อรับมอบนโยบายและข้อราชการ รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2562 แจ้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

(Visited 22 times, 1 visits today)