ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอเมืองปาน

(Visited 19 times, 1 visits today)