จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5

วันที่ 28 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พร้อมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวเมือง จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน ซึ่งบ้านหัวเมืองได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนของแผ่นดิน เมื่อปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนความรู้แนวทางขั้นตอนในการจัดตั้งจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว หมู่บ้านก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จแม่ของแผ่นดิน นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง ที่ได้อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และทำกิจกรรมแลกเงินขวัญถุง ในครั้งนี้ โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 27 times, 1 visits today)