จัดกิจกรรม จัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งเมืองปานเรามีชุมชนท่องเที่ยว ๕

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรม จัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งเมืองปานเรามีชุมชนท่องเที่ยว ๕ ชุมชน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ในฐานะประธานอนุ นตผ.อ. และคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ให้ความเห็นเสนอแนะและประเมินจัดประเภทของชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้ ขอบคุณท่านผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนท่องเที่ยวทั้ง ๕ ชุมชน ที่ร่วมนำเสนอและให้ข้อมูลความเป็นชุมชนท่องเที่ยวของเรา เป็นโอกาสของทุกชุมชน ที่จะได้นำข้อเสนอแนะแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาชุมชนของเราให้มีเสน่ห์ มีมาตรฐานพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน.

(Visited 24 times, 1 visits today)