ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม มีส่วนราชการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลเมืองปาน  ออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้ แนะนำ ช่วยเหลือราษฎร พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และมอบจักรยานให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านขาม จำนวน 3 คัน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขาม ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านขาม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 54 times, 1 visits today)