กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองปาน บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองปาน บริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธาน

(Visited 39 times, 1 visits today)