ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สพอ.เมืองปาน  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อวางแผนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล การดำเนิงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน

(Visited 34 times, 1 visits today)