ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อมอบนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/จังหวัด การติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า การเตรียมความพร้อมนำจิตอาสา ไปร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ถนนสะอาด วัดสะอาด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        ให้ตัวแทนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกในหมู่บ้านชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

(Visited 26 times, 1 visits today)