ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพงษ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวโดยมีนายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ลูกจ้าง สมาชิก อส.เมืองปาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันมารดน้ำดำหัว ขอพรจาก ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว และเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมือง… เมืองปาน

(Visited 33 times, 1 visits today)