ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Gaving Group บ้านต้นงุ้น หมู่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 45 times, 1 visits today)