งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 18 ตอน“สะพานรักดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง”

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 18 ตอน“สะพานรักดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง” ณ บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน  ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของฝากของที่ระลึกสินค้า OTOP เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม  2562

(Visited 86 times, 1 visits today)