จัดกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านหลวง หมู่ 9 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน

(Visited 36 times, 1 visits today)