กิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสาวภัทธิญา  สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านทุ่งส้าน หมู่ 1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน

(Visited 49 times, 1 visits today)