ประชุมวางแผนการดำเนินงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบาน

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่จังหวัดนำโดยนางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด ตัวแทนออแกไนน์ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 18 ตอน “ สะพานรักดอกเสี้ยวบาน เปิดบ้านป่าเหมี้ยง “ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธาน

(Visited 29 times, 1 visits today)