การจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ก.พ. 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบให้นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง พัฒนากรประจำตำบลแจ้ซ้อน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรยายเรื่อง การจัดทำแผนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 545 times, 1 visits today)