ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ การเกษตร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็นประธาน

(Visited 36 times, 1 visits today)