โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กศน.อ.เมืองปาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลเมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาวังเหนือ ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน สถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน ออกบริการประชาชน ให้ความรู้ แนะนำ รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ช่วยเหลือราษฎรบ้านปางอ่าย หมู่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านปางอ่าย หมู่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 61 times, 1 visits today)