ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  นำโดยนางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด สอบถามความพร้อมและความต้องการ ความพึงพอใจคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลวง หมู่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และเยี่ยมชมบริเวณที่ปรับภูมิทัศและหอวัฒนธรรมในบริเวณวัดบ้านหลวงแจ้ซ้อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(Visited 43 times, 1 visits today)