โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที 1

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์พัฒนาการอำเมืองปาน มอบหมายนายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที 1  สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่แจ๋ม หมู่1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 80 times, 1 visits today)