ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มออมทรัพย์ และส่งมอบวัสดุให้กลุ่มอาชีพ

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นางสาวภัทธิญา สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งมอบวัสดุให้กลุ่มอาชีพตามโครงการธุรกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่กองปิน หมู่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 51 times, 1 visits today)