ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็นประธาน

(Visited 39 times, 1 visits today)