โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายนายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ดำเนินการบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 39 times, 1 visits today)