เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายเชาว์ชนะ  เตรียมแรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านทุ่งยาง ม.6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน ในการดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรม ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านแม่หมีนอก โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 28 times, 1 visits today)