การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ตำบลบ้านขอ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ นางสาวภัทธิญา  สดชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 39 times, 1 visits today)