ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่กองปิน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสพจ.ลำปาง ร่วมประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่กองปิน หมู่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 137 times, 1 visits today)