โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ โครงการ กข.คจ. อำเภอเมืองปาน

วันที่ 17  ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น.นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ โครงการ กข.คจ. อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุมท้องถิ่น อำเภอเมืองปานจ.ลำปาง

(Visited 24 times, 1 visits today)