ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายเขาว์ชนะ เตรียมแรง พัฒนากรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองปาน ณ  ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

(Visited 21 times, 1 visits today)