การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 25 times, 1 visits today)