ประชุมเชิงปฏิการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา09.00น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมเชิงปฏิการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองปาน มอบนโยบายและแผนการดำเนินการของกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมีนายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 39 times, 1 visits today)