ประชุมประจำเดือน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและต้อนรับพัฒนากรน้องใหม่ที่ย้ายมารับตำแหน่งที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

(Visited 17 times, 1 visits today)