กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา ๑0.๐๐ น. ส่วนราชการอำเภอเมืองปาน นำโดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมือองปาน กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ” วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาฯ ทำความสะอาดบริเวณวัด ที่สาธารณะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณวัดปลายนาหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 85 times, 1 visits today)