ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองปาน ประจำเดือนธันวาคม โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานการประชุม และเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

(Visited 186 times, 1 visits today)