วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน นำนักท่องเที่ยวชมงาน *แม่แจ๋ม แจ่มแต่หนา * ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ชมนิทรรศการ ร้านค้าการสาธิตผลิตภัณฑ์ ชมการแสดงชนเผ่า และการแสดงดนตรีเพลง อคูสติค Movie Night ใต้แสงดาวที่เย็นสบาย  ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

(Visited 22 times, 1 visits today)