วันที่ 1 ธันวาคม  2561 เวลา 17.30 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมงาน“แม่แจ๋ม  แจ่มแต้หนา ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมการแสดงชนเผ่า และการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดัง โรส  ศิรินทิพย์  และกิจกรรม Movie Night ใต้แสงดาว ณ บ้านแม่แจ๋มหมู่ที่ 1  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยนายสมเกียรติ  ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)