สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัด โดยนายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

[...]

อ่านต่อ