ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรดีเด่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพการทำนา ประจำปี 2562 บ้านดอนแก้ว หมู่ 2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 25 times, 1 visits today)